Kära Wörlitz-besökare!

Den lilla staden Wörlitz kallades en gång för "Anhalts Venedig". Hit kommer varje år tusentals människor som längtar efter avkoppling, stimulans och bildning. Wörlitz nämns för första gången i ett dokument från medeltiden. Några detaljer i den nuvarande kyrkan 5:t Petri minner ännu idag om denna tid, då en för bosättningen ovanligt stor romansk kyrka uppfördes (pelarförsedd sydportal med rundbåge, triumfbåge). Här predikade år 1532 Martin Luther som kom från det närbelägna Wittenberg.

Det grönskande landskapet hade sedan urminnes tider nyttjats som jaktområde av furstarna i Dessau och på 1600-talet lät dessa uppföra ett jaktslott nere vid sjöstranden. Inne i staden finns ännu några korsvirkeshus bevarade från 1700-talets första hälft (Kirchgasse, Förstergasse, Erdmannsdorffstrasse).

Furste Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817) beslutade att i Wörlitz skapa vidsträckta parkanläggningar i engelsk stil, vilket gjorde den till dess relativt obetydliga staden känd världen över. Dessa landskapsparker hade fursten lärt känna i England och nu lät han efter denna förebild utforma hela småstaten Anhalt-Dessautill ett "parkrike". Wörlitz blev till ett centrum för trädgårdskonst och arkitektur. Påverkad av upplysningsandan om en förbättring av förhållandena i landet, hämtade furst Franz och hans vän, arkitekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (17361800), inspiration på studieresor genom England, Holland, Itakien, Frankrike och Schweiz.

Den som snabbt vill förskaffa sig en överblick över Wörlitz' vackra engelska parkanläggning bör ta en tur med gondolen som ligger i närheten av det historiska värdshuset "Eichenkranz" (här härbärgerade fursten många av sina gäster). Wörlitzsjön var en viktig faktor vid utformningen av parkanläggningen. Stränderna fick en konstnärlig gestaltning och flera kanaler anlades. Eftersom floden Elbe förde med sig högvatten blev det nödvändigt att bygga skyddsdammar; 1771 rasade dammen på två ställen norr om Wörlitz. Den dittills uppförda parkanläggningen blev nästan helt förstörd; högvattnet forsade fram till strax utanför Oranienbaum (Prinzenstein). Vid de raserade ställena uppstod två väldiga urholkningar: Grosse och Kleine Walloch. Specialister från Holland bättrade i furstens uppdrag på dammen och i fortsättningen skyddade den säkert parkanläggning och Wörlitz Winkel.  Efter några minuters gondolfärd breder hela Wörlitzsjön ut sig inför betraktarens ögon. Men redan efter en kort stund blickar man genom de raka lindalléerna, en gång del av den gamla parkanläggningen runt jaktslottet, direkt på det engelska lanthuset med sin imponerande pelarfassad. Här i slottsträdgården togs de första spadtagen för den "engelska" parken, som inom de närmaste fyra decennierna utvidgades med anläggningarna Neumarks Garten, Schochs Garten och Neue Anlagen.

Efter ritningar av Erdmannsdorff uppfördes mellan 1769 och 1773 godset Englisches Lanthaus zu Wörlitz, ett pionjärarbete inom tysk nyklassiscism. De antikinspirerade rena linjerna i byggnadens exteriör och interiör motsvarade den redan spirande borgerliga smaken. Huset gömmer även en värdefull samling av målningar, skulpturer, möbler och keramik från denna tid.

Parken ändrar ständigt gestalt, än dyker synagogan upp vid stranden, än ser man på långt håll ögruppen "Stein". Under broar glider gondolen fram till Kleine Walloch med "Monumentet" och "Venustemplet". Snart kan man beskåda den kända bron "Kettenbrücke", därbakom ligger "Floratemplet". Strax därefter kommer man fram till "Gotiska Huset", och den förtrollande kanalfassaden, en efterbildning av en venetiansk kyrka, öppnar sig kanalfassaden, en efterbildning av en venetiansk kyrka, öppnar sig inför betraktarens ögon. Det "Gotiska Huset" inrymmer förutom en betydande samling av medeltida målningar även en fin samling av schweiziskt glasmåleri i fönstren.

På senvåren finns en imponerande mängd av blomstrande azaleor och rododendron i omgivningen runt "Gotiska Huset". När man passerat Rosenön har gondolen snart nått fram till landningsplatsen igen.

Wörlitzanläggningarna kan även avnjutas till fots med oväntade vyer och nya intryck. Parkens olika delar är optiskt förbundna med varandra vilket gör att man upplever den som en enhet. Här finns stämningsskapande element och byggnadsverk, men även åkerfält som alltid varit del av parken. Då ter det sig även naturligt att även ett tidigare furstegods inkluderades vid utformningen av parken. I dess närhet ligger också den av furst Franz anlagda kyrkogården med tillhörande vaktstuga. Även det klassicistiska rådhuset och torget snuddar vid parken som inte är avgränsad mot staden eller det omliggande landskapet.

Ett stort utbud av både turistattraktioner och fackliga bildningsmöjligheter står till ditt förfogande i Wörlitz.

U. Quilitzsch